Perigraf

Yeraltı (2012)

13 Nisan 2012
Dram
Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Fyodor Dostoyevsky’nin “Yeraltından Notlar” adlı eserinden esinlenerek kurgulanan “Yeraltı” sıradan bir memur olan Muharrem’in(Engin Günaydın) hayatını konu alır.

Esinlenme olarak ele aldığımız eser ile film arasında derin bir bağ olmasına rağmen Muharrem’in hayat algısı imgeler üzerine kurulu. Meşhur patates göndermesinin hayatımıza girdiği, iyi bir insan olmayı istemekle iyi olmanın çatışması yerelleştirilerek anlatılması gibi ayrıntılarla süslenen film, yerli filmler listemde.

Film Hakkında

Muharrem Ankara’da yaşayan sıradan bir devlet memurudur. Kültürlü bir birey olmasının yanı sıra takıntıları onu kıskanç, içinden geçenleri net bir şekilde dile getiremeyen-bir nevi cesaret yoksunu- karaktere dönüştürmüştür. Bu dönüşümün ortaya çıkardığı sonuçlardan biri; insanlardan tiksinmesi. Daha doğrusu bir açıklamayla; çevresindeki insanların iki yüzlülükleriyle her karşılaştığında insanlardan uzaklaşır ve yeraltına çekilir.

Yeraltı, onun krallığıdır. Uyum sağlayamadığı toplumdan uzak olsa da içindeki intikam dürtüsü onu zehirler. Dürtülerine yenik düşen Muharrem, yıllardır görüşmediği arkadaşlarıyla akşam yemeğinde hesaplaşacaktır. Ve büyük bir gurursuzlukla kendini yemeğe davet ettirir. Bu yemek “Yılın Yazarı” ödülünü alan Cevat için bir kutlama yemeğidir. Muharrem, Cevat’ı başkalarının hikayesini çalıp yazmakla suçlar. Ki bu suçlamanın nedeni Muharrem’in Cevat’a duyduğu kıskançlıktır. İnsanlar tarafından sevilmesi, yüceltilmesi, saygı duyulması ve haksız yere ödül almasıdır.

Demirkubuz, filmlerinde iyi ve ideal olanı göstermek için kötüyü anlattığını söyler. Fakat Muharrem ne iyi nede kötüdür.

Filmde gerçekleşen çatışma/çatışmalar Dışsal çatışmanın aksine, İçsel çatışmadır. Muharrem karakteri, kendi ahlak ve etiğine uymayan topluma karşı savaş açmış durumdadır. Dışarıdan uyarıcılar olsa da (Aşağılama, hırsızlık, rahatsız etme vs.) asıl çatışma nedeni Muharrem karakterinin içsel durumundan kaynaklanmaktadır. Topluma ve çevresindekilere kendisini ait hissedemez ve herkesten onun değer yargılarına uymadıkları için nefret eder. Filmin sürükleyici çalışma Muharrem ve diğerleri (toplum) arasında ki ahlak, değer, etik ve samimiyet sorunsalıdır.

Kaynakça


Exit mobile version